Archive for voortgang

Energiecafé Verduurzamen woningen groot succes!

De voorlichtingsavond van Boekel Energie in samenwerking met de gemeente Boekel was zeer geslaagd. Meer als honderd Boekelnaren kregen informatie over het isoleren, verduurzamen en anders verwarmen van hun huis, in de feestelijk versierde zaal van Nia Domo in Boekel. Velen van hen hebben zich aangemeld voor collectieve inkoop van muur- en glas isolatie, zonnepanelen of een hybride warmtepomp.

Project verduurzamen seriewoningen Boekel-Venhorst

ENERGIECAFÉ DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022, 19 UUR NIA DOMO
De eerste stappen zijn achter de rug. De projectbetrokkenen uit de Bosberg, Vogelenzang, Koekoeksbloem en Zonnedauw zijn ondertussen voorzien van een maatwerk energiescan of energiescan van een gelijksoortig woningtype in Venhorst en Boekel. Aan ieder is het dan nu ook zelf om in de eigen woning te duiken en te bezien wat er wellicht nog te verbeteren is aan maatregelen. Maatregelen om energie te besparen, energie duurzaam op te wekken of hoe u uw huis duurzamer zou kunnen gaan verwarmen.
We begrijpen ook dat deze onderwerpen veel vragen opleveren en daarom organiseren we donderdag 17 februari om 19 uur in Nia Domo een energiecafé. Behalve voor de projectbetrokkenen kan deze avond voor alle woning eigenaren binnen de gemeente Boekel interessant zijn, omdat er sprekers en bedrijven aanwezig zijn die ook in het algemeen informatie kunnen geven over energiebesparende maatregelen zoals de installatie van een hybride warmtepomp, muurisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Energiecafé
De rapportages van de energiescan worden globaal toegelicht door Arjan Broers van Senergy waarna u vragen kunt stellen over uw eigen woning/energiescan. Daarna zal er een presentatie gegeven worden door REMEHA, over hybride warmtepompen en aan welke voorwaarden je huis moet voldoen alvorens tot installatie kan
worden overgegaan. Na de presentaties kunnen diverse informatiestands bezocht worden.

Vervolg
Tijdens het energiecafé zal worden geïnventariseerd of er belangstelling is om gezamenlijk bepaalde maatregelen voor te
bereiden of te laten uitvoeren, wat uit kostenoverweging interessant
kan zijn. Wanneer er genoeg bewoners zijn die hierin het voortouw willen nemen, is de gemeente en Boekel Energie graag bereid hen hierbij op weg te helpen.

Graag tot ziens in Nia Domo onder de dan geldende corona-maatregelen op donderdag 17 februari. Let op de aanvangstijd is vervroegd naar 19.00 u. Zaal open 18.30 u.

Energiecafé Verduurzamen seriewoningen Boekel-Venhorst op 17 feb

Project verduurzamen seriewoningen Boekel-Venhorst

ENERGIECAFÉ DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022, 19 UUR NIA DOMO

De eerste stappen zijn achter de rug. De projectbetrokkenen uit de Bosberg, Vogelenzang, Koekoeksbloem en Zonnedauw zijn ondertussen voorzien van een maatwerk energiescan of energiescan van een gelijksoortig woningtype in Venhorst en Boekel. Aan ieder is het dan nu ook zelf om in de eigen woning te duiken en te bezien wat er wellicht nog te verbeteren is aan maatregelen. Maatregelen om energie te besparen, energie duurzaam op te wekken of hoe u uw huis duurzamer zou kunnen gaan verwarmen.

We begrijpen ook dat deze onderwerpen veel vragen opleveren en daarom organiseren we donderdag 17 februari om 19 uur in Nia Domo een energiecafé.
Behalve voor de projectbetrokkenen kan deze avond voor alle woning eigenaren binnen de gemeente Boekel interessant zijn, omdat er sprekers en bedrijven aanwezig zijn die ook in het algemeen informatie kunnen geven over energiebesparende maatregelen zoals de installatie van een hybride warmtepomp, muurisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Energiecafé
De rapportages van de energiescan worden globaal toegelicht door Arjan Broers van Senergy waarna u vragen kunt stellen over uw eigen woning/energiescan. Daarna zal er een presentatie gegeven worden door REMEHA, over hybride warmtepompen en aan welke voorwaarden je huis moet voldoen alvorens tot installatie kan worden overgegaan. Na de presentaties kunne diverse informatiestands bezocht worden

Vervolg
Tijdens het energiecafé zal worden geïnventariseerd of er belangstelling is om gezamenlijk bepaalde maatregelen voor te bereiden of te laten uitvoeren, wat uit kostenoverweging interessant kan zijn. Wanneer er genoeg bewoners zijn die hierin het voortouw willen nemen, is de gemeente en Boekel Energie graag bereid hen hierbij op weg te helpen.

Graag tot ziens in Nia Domo onder de dan geldende corona-maatregelen op donderdag 17 februari. Let op de aanvangstijd is vervroegd naar 19.00 u. Zaal open 18.30 u.

Behalve om euro’s gaat het natuurlijk ook om de verbetering van u wooncomfort en draagt u door uw maatregelen uw steentje bij aan het behoud van onze aarde.

Tips voor beter klimaat en vollere portemonnee

Stijgende energieprijzen. Klimaatverandering. CO2 neutraal in 2050. De kranten en andere media staan er vol van. We kunnen natuurlijk vragen wat jij bijdraagt aan het behoud van de Aarde voor ons nageslacht, maar wij houden het bij Boekel Energie graag klein en dichtbij huis. Wat kan jij zelf doen om energie te besparen, nu de winter voor de deur staat en is het ook nog eens goed voor je portemonnee?

Op internet zijn diverse sites te vinden met besparingstips en energiemaatregelen waarnaar we je graag verwijzen, zoals Iedereendoetwat.nl en Millieucentraal.nl

Verwarm zonder te verspillen:

 • Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je bent (deurdrangers verdienen zichzelf terug).
 • Zet je thermostaat ’s nachts op 15 graden, bij vloerverwarming op 18 graden en
 • Overdag een graad lager dan je gewend bent.
 • Als er niemand thuis is kun je overdag dezelfde temperaturen aanhouden als de nachttemperatuur hierboven.
 • Verwarm je slaapkamer niet.
 • Laat de nachttemperaturen ingaan een uur voordat je gaat slapen.
 • Stel de temperatuur van je CV-ketel in op 60. Zie https://zetmop60.nl/
 • Laat de warmwaterkraan niet langer lopen als nodig, douche korter en gebruik een waterbesparende douchekop. In meerpersoonshuishoudens kan een zonneboiler interessant zijn.

Isoleer wat je nog kunt.

 • Vergeet naast de grotere maatregelen zoals dak-, muur-, vloer- en glasisolatie ook de kleinere maatregelen niet, zoals tochtstrips, verwarmingsleiding isolatie (in onverwarmde ruimtes), radiatorfolie en radiator ventilatoren.

Besparen op energieverbruik apparaten.

 • Vervang meer dan 10 jaar oude energieslurpende apparaten zoals koelkasten, vriezers, wasmachines en droogtrommels door energiezuinige exemplaren.
 • Vervang alle lampen door LED verlichting.
 • Beperk sluipverbruik door apparaten helemaal uit te zetten in plaats van  op stand-by stand.

https://www.boekelenergie.nl/aanvraag-warmtescan/Voor wie aan de slag wil: doe eens de bespaartest op een van de eerder genoemde websites. In het nieuwe jaar hoopt Boekel Energie weer snel een energiecafé te kunnen organiseren over energiebesparende maatregelen en het gebruik van hybride warmtepompen. Leden kunnen gebruik maken van een aan je smartphone te koppelen elektriciteitsverbruikmeter, of een warmte(verlies)scan aanvragen.

Energiecafé afgezegd over Verduurzamen woning 18 nov 20 uur in Nia Domo

Onderstaand evenement is helaas voorlopig afgezegd vanwege de strengere coronamaatregelen. Meld je hier gratis aan als lid en je wordt op de hoogte gebracht van een alternatief.

De eigenaren van 250 oudere particuliere woningen die in 13 typen zijn gebouwd in de wijk Bosberg en Vogelenzang in Boekel en Venhorst, hebben afgelopen week een energiescan ontvangen met daarin maatregelen die zij zouden kunnen nemen om hun huis te verduurzamen.

Toepassen van energiemaatregelen aan de woning brengt veel vragen met zich mee. En daarom organiseert Boekel Energie in samenwerking met de Gemeente donderdag 18 november om 20 uur in Nia Domo een energiecafé over dit onderwerp.  
Voor iedereen, die iets wil met energiebesparing, energieopwekking of op een andere wijze de woning wil verwarmen is deze avond interessant.

Energiecafé
Tijdens het energiecafé zal er meer informatie worden gegeven over de uitgebrachte energiescans en ook worden er bedrijven uitgenodigd die u over diverse maatregelen kunnen informeren, zoals de installatie van een hybride warmtepomp en na-isoleren.

Ook zal er die avond worden geïnventariseerd of er belangstelling bestaat om eventueel gezamenlijk bepaalde maatregelen uit te gaan voeren.

Behalve om euro’s gaat het natuurlijk ook om de verbetering van u wooncomfort en draagt u door uw maatregelen uw steentje bij aan het behoud van onze aarde.

Verduurzaming jaren 70 Woningen

De gemeente Boekel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving  voor onze bewoners, onze kinderen en ook heel belangrijk voor de vele generaties daarna.

In de jaren 70  van de vorige eeuw zijn er veel dezelfde woningen gebouwd in diverse wijken in Boekel en Venhorst. Boekel Energie gaat samen met de gemeente Boekel een project opzetten om eenvoudig de bewoners van die typen woningen de mogelijkheid te bieden om deze woningen te verduurzamen.

Per woningtype wordt één maatwerk energiescan opgemaakt, waarin ook de kosten voor de diverse werkzaamheden worden opgevraagd. Op deze manier worden niet alleen de maatregelen maar ook de financiële kosten helder in beeld gebracht. Alle bewoners van dezelfde seriewoning krijgen het rapport met de maatregelen inclusief financiële consequenties. Daarna kunnen de bewoners zelf bepalen welke maatregelen voor hun woningen gewenst zijn en door wie ze dat willen laten uitvoeren.

Zo wordt het voor de bewoners dus heel makkelijk gemaakt om te investeren voor een of meerdere van deze verduurzamingsmaatregelen. In totaal gaat Boekel Energie op deze manier zo’n 13 woontypes met in totaal ruim 250 woningen in Boekel en Venhorst bekijken. De betreffende bewoners krijgen in de laatste week van maart een toelichtende brief met een vragenlijst toegestuurd. We vragen ze welke maatregelen ze al hebben genomen en of ze hun woning beschikbaar willen stellen voor deze gratis energiescan. De woning waar de minste maatregelen zijn genomen, zal geselecteerd worden voor een zo breed mogelijke energiescan. Boekel Energie hoopt voor het eind van dit jaar het project afgerond te hebben en zo samen met de gemeente Boekel een eerste project van het nieuwe duurzaamheidsplan te hebben gerealiseerd.

pilotwoningenverduurzamen

Pilot jaren 70 woningen verduurzamen

Boekel energiecafé voorlopig uitgesteld

Beperkte transportcapaciteit Enexis, uitstel postcoderoosproject Bovenste Broek

Door de beperkte mogelijkheden in verband met nieuwe Corona golf heeft het bestuur van Boekel Energie besloten om het energiecafé van 5 november a.s. niet door te laten gaan.

Het oorspronkelijke plan om een energiecafé te houden voor ons nieuwe postcoderoos project Bovenste Broek had toch niet door kunnen gaan. Enexis heeft ons laten weten dat de capaciteit van het elektriciteitsnet geen grotere zonnedaken meer aan kan. Dit betekent dat ons geplande postcoderoosdak niet gerealiseerd kan worden totdat Enexis de problemen heeft opgelost. We zijn in gesprek met de gemeente om ook de provincie te benaderen omdat deze netwerkproblematiek in meerdere gemeenten speelt.

Als alternatief zouden wij een presentatie houden over de innovatieve energievoorzieningen in het Ecodorp, maar vanwege de Covid beperkingen kan  ook deze niet doorgaan. Ecodorp Boekel gaat meer dan 1.000 zonnepanelen leggen die niet rechtstreeks op het net aangesloten worden. De grootste innovatie wordt een basaltaccu waarop 600 zonnepanelen worden aangesloten. In de zomer wordt de energie opgeslagen als warmte in het basalt. De rest van het jaar kunnen de woningen verwarmd worden met de warmte die in de zomer opgeslagen is. Dat gebeurt allemaal zonder het net te belasten.

Hier vind u een filmpje over de basaltaccu dat de werking alvast uitlegt:

Meer informatie vind u hier:

https://www.ecodorpboekel.nl/eu-rijk-brabant-en-ecodorp-boekel-testen-cesar-basaltaccu/

Hopelijk kunnen wij u in het begin van het nieuwe jaar weer uitnodigen voor een nieuw energiecafé.

Krijg je je huis warm met 50 graden?

Als je je huis nu nog verwarmt met aardgas, kun je testen of jouw huis klaar is voor een lage temperatuurverwarming zoals met een warmtepomp of warmtenet.

De overheid wil dat alle huizen in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn.
Steeds meer Nederlanders stappen daarom over op een andere manier van verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtenet of met een warmtepomp. Deze technieken werken met een lagere temperatuur van het verwarmingswater dan de huidige CV-ketels. In plaats van 70 of 80 graden, verwarmen zij het water tot hooguit 50 graden.

Om je huis daarmee goed warm te krijgen, moet je twee dingen in orde hebben:

 1. Je huis moet goed genoeg geïsoleerd zijn.
 2. Je verwarming moet voldoende warmte af kunnen geven.

De overheid heeft een 50-gradentest ontwikkeld waardoor je kunt kijken of je huis klaar is. Je meld je aan voor de test en als het winter is, krijg je een bericht om mee te doen.

Je kunt nu al je verwarming op 50 graden zetten, dan bespaar je alvast energie (en geld). Lees alles op Milieucentraal en doe mee met de test!

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/50-gradentest/