Educatie op scholen

Bewustwording begint bij onze kinderen, vandaar dat we het belangrijk vinden om, in samenwerking met de Boekelse basisscholen, het belang van energiebesparing en duurzame energieproductie over te brengen.

Octopusdag 15 oktober 2014
We lieten op die ochtend de kinderen oefenen met twee vormen van schone energie:
– aardappelenergie (bekijk de foto’s van die dag)
– een waterstofauto!