Stroom van de buurman

Stroom van de buurman in de postcoderoos

Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om stroom op te wekken op het dak van de buurman en om zodoende te profiteren van de belasting voordelen binnen de postcoderoos.

Het uitgangspunt is simpel:

De deelnemers in de coöperatie kopen een of meerdere zonnepanelen en verwerven daarmede het recht van belastingvoordeel binnen de postcoderoos. Met het belastingvoordeel financieren ze als het ware de kosten voor het zonnepaneel(panelen).

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom en financiert daarmede de exploitatiekosten van het project.

Voordelen:

  1. Beperking CO2 uitstoot
  2. Verzekerd van Groene stroom

Nadelen:

  1. Het project geeft geen financieel voordeel.
  2. Het is onzeker of de regeling na 10 jaar nog bestaat.
  3. Er is een redelijk hoog risicoprofiel.

We hebben gekeken naar de baten en lasten en de terugverdientijd.

De uitkomst is dat bij een renteopbrengst van 2 % de terugverdientijd tussen de 15 en 20 jaar zal zijn

Conclusie:

Naar de mening van de werkgroep zal er geen of zeer weinig animo zijn om een dergelijk project in Boekel van de grond te krijgen omdat de financiële revenuen ontbreken.

De verwachting is dat dit soort projecten mogelijk in de toekomst pas interessant gaan worden als aan een of meer van de onderstaande criteria wordt voldaan.

  1. De aanschafprijs van zonnepanelen wordt aanzienlijk lager.
  2. De stroomopbrengst wordt groter.
  3. De postcoderoos regeling wordt aantrekkelijker voor de deelnemers.
  4. Als de regeling van het rijk meer zekerheid geeft na 10 jaar.

De werkgroep heeft een rekenvoorbeeld gemaakt waardoor ze tot deze conclusie gekomen zijn.
Dit rekenvoorbeeld kunt u hier downloaden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *