Gezamenlijke inkoop Zonneboilers

zonneboilersTijdens het Energiecafé van 6 oktober j.l. hebben wij een presentatie gehouden over
Zonneboilers.
Op deze manier kan warm water worden opgewekt door zonne-energie.
Volgens de deskundige is op deze manier een besparing van de energierekening worden verkregen zonder dat extreme investeringen moeten worden gedaan.
De terugverdientijd bedraagt ongeveer hetzelfde als voor P.V. panelen.
Binnen de Energiecooperatie is besloten om na te gaan of er voldoende animo is om een
gezamenlijk inkoop traject op te zetten voor inwoners van Boekel en Venhorst.

Belangstellende kunnen een hand-out van de presentatie zoals gegeven op 6 oktober j.l.
aanvragen door een mailtje te sturen naar zon@energieboekel.nl
Inschrijven kunt zich door het sturen van een E-mail naar zon@energieboekel.nl
U kunt zich ook opgeven tijdens het Energiecafé van 19 november a.s.

De inschrijving sluit op 1 januari 2016.
Daarna zullen we afhankelijk van de belangstelling gaan onderzoeken hoe we het
inkooptraject kunnen gaan opzetten.