Waarom

De klimaatverandering, de eindigheid van alle vormen van fossiele energie, de kostprijs van fossiele energie, je eigen portemonnee… dit zijn allemaal redenen waarom je lid kunt worden van Coöperatie Boekel Energie.

Door collectieve kracht kunnen we onze energierekening verlagen, onze afhankelijkheid van grote energieleveranciers terugdringen en investeren in projecten die duurzaam zijn voor de inwoners in Boekel. Hierbij kunnen we samenwerking zoeken met Boekelse bedrijven, wat goed is voor de werkgelegenheid.

We willen de verzorging van onze energie weer in eigen hand nemen. Als we niets doen wordt de energiemarkt steeds meer afhankelijk van grote bedrijven. De technieken zijn er om zelf energie op te wekken, denk maar aan zonnepanelen, maar ook windenergie, mestvergisting en biomassa worden al ingezet. In de landbouw wordt al jaren gewerkt met energieterugwinning en warmtekrachtkoppelingen. We kunnen slimmer en efficiënter met onze energie omgaan. We kunnen van elkaar leren, elkaar helpen en zodoende onze onafhankelijkheid vergroten.

Duurzaam

In Nederland wordt slechts 4% van de energie opgewekt uit duurzame bronnen (zon, wind, aardwarmte en biomassa). Daarnaast worden fossiele brandstoffen steeds verder uitgeput. Het is voor de meeste van ons nauwelijks voor te stellen, maar eens zullen de fossiele brandstoffen zo schaars zijn, dat we daarvan onvoldoende hebben om onze huizen te kunnen verwarmen. Bovendien hebben fossiele brandstoffen en de winning ervan een verwoestende invloed op het klimaat. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet dus dringend worden teruggedrongen en dat kan door over te schakelen op duurzame energiebronnen.

Wij zien als Coöperatie Boekel Energie de grote voordelen van een samenwerking, die pas echt vruchten afwerpt als zoveel mogelijk mensen uit Boekel meedoen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *