Archive for augustus 2014

Eerste stap richting de oprichting van Boekel Energie gezet

Vrijwilligersbijeenkomst op 10 december goed bezocht

Na de goed bezochte publieksavond van Boekel Energie op 19 november, vond op 10 december jl. de tweede bijeenkomst in Nia Domo plaats. Van de 175 aanwezigen op 19 november, meldden meer dan 110 mensen zich aan als aspirant lid van de energiecoöperatie. Bijna 50 mensen gaven aan zich als actieve vrijwilliger in te willen zetten. Met deze vrijwilligers zijn tijdens deze tweede avond de werkgroepen gevormd, die de coöperatie zijn vorm moet gaan geven.

Onderweg naar de oprichting
In de plenaire aftrap gaf Paul van Zantvoort (voorzitter van de stuurgroep) aan wat er te doen staat. De deelnemers gingen vervolgens uiteen om de verschillende werkgroepen te vormen, een woordvoerder te kiezen en vervolgafspraken te maken. De volgende werkgroepen werden opgericht:
Reductie
Productie (1)
Productie (2)
Organisatie, Communicatie & Educatie.

De verschillende werkgroepen gaan aan de slag om concrete activiteiten en aanbiedingen voor de toekomstige leden voor de coöperatie te verzinnen en nader uit te werken. Hierbij kan gedacht worden aan collectieve inkoop van energie, voorlichting op het gebied van energiebesparing, een energiecafé, voordelen voor de leden bij de aanschaf van energiebesparende en/of producerende maatregelen, enzovoort. Het streven is om voor de zomervakantie de coöperatie op te richten, en dan meteen een goed aanbod klaar te hebben om mensen over de streep te trekken lid te worden van Boekel Energie.