Archive for april 2020

In memoriam Marion Niessen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van  het overlijden van Marion Niessen en haar partner Cor Pietersen.

Vanaf de oprichting van coöperatie Boekel Energie heeft Marion de secretariële taken van het bestuur op zich genomen en de contacten met de leden onderhouden. Vorige week bereikte ons het  bericht dat zij beiden door het Coronavirus waren getroffen en enkele dagen later het droevige nieuws dat ze beide de strijd niet hebben kunnen winnen. Dank je wel Marion voor alles wat je voor Boekel Energie hebt betekent. We zullen je inzet en vasthoudendheid gaan missen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden veel sterkte toe. Bestuur coöperatie Boekel Energie

Afbouw salderingsregeling minder snel dan eerder voorzien

De eigenaar van zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9 procent minder salderen

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Lees hier meer…