Privacyverklaring

Coöperatie Boekel Energie U.A. respecteert de privacy van haar leden en  behandelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving. In deze verklaring kunt u lezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Doeleinden en gronden gegevensverwerking
Coöperatie Boekel Energie U.A. verwerkt uw persoonsgegevens in de financiële en leden administratie van de coöperatie. Daarnaast zal Coöperatie Boekel Energie U.A. uw mailadres gebruiken om de relatie te onderhouden.

Rechten van betrokkenen
Iedere betrokkene waarmee Coöperatie Boekel Energie U.A. een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. Betrokkenen zijn daarnaast gerechtigd om te vragen om de persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

Verwerking en beveiliging
Coöperatie Boekel Energie U.A. gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover dienstbaar aan voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden niet langer dan daarvoor nuttig of vereist is. Coöperatie Boekel Energie U.A. zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

Contactgegevens
Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan het bestuur van de Coöperatie Boekel Energie U.A.

Aanpassen privacy policy
Coöperatie Boekel Energie U.A. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen in de verklaring zullen steeds aan alle leden van de coöperatie worden gemaild.