Project verduurzamen seriewoningen Boekel-Venhorst

13 GRATIS ENERGIESCANS WORDEN IN MEI UITGEVOERD

Enkele weken geleden hebben wij u al geïnformeerd over de start van het project van Boekel Energie in samenwerking met de gemeente Boekel, om seriematig gebouwde particuliere woningen in de Bosberg, Vogelenzang, Koekoeksbloem en Zonnedauw te voorzien van een energiescan met verduurzamingsmaatregelen. Van ieder type woning uit dit project heeft een eigenaar van de woning zich aangemeld voor de energiescan, welke als voorbeeld kan fungeren. Deze inwoners zijn inmiddels benaderd en het huisbezoek door adviesbureau Senergy staat ingepland.  

Wat houdt deze energiescan in?
We proberen in het rapport van de energiescan niet alleen de maatregelen te benoemen, maar ook de kosten, de opbrengsten (energiebesparing) en mogelijke subsidies voor de betreffende maatregelen.  Ook zullen wij aangeven of en welke mogelijkheden er zijn om eventuele maatregelen te financieren.

Vervolg
De inwoners van de bezochte woningen ontvangen als eerste de maatwerk energiescans. (1)
Daarnaast zullen aannemers de woningen bezoeken om een offerte uit te brengen voor de geadviseerde energiemaatregelen. De inwoners van de bezochte woningen ontvangen de vrijblijvende offertes.
Deze vrijblijvende offertes zullen worden samengevat in één kostenoverzicht. (2)

De energiescan met het kostenoverzicht worden kosteloos naar de eigenaren van eenzelfde type woning gestuurd. Het rapport kan voor deze bewoners van grote waarde zijn bij het verduurzamen van hun woning en eventuele verkoop van de woning (i.v.m. verplichte label bij verkoop en onderhandelingspositie). (3)

Als u al enige maatregelen hebt genomen om uw huis te verbeteren, is het rapport slechts gedeeltelijk voor u van toepassing. Maar geloof ons: er zijn nog altijd besparingen mogelijk. Zodra u het rapport hebt ontvangen, is het aan u óf u voor eigen kosten voor uw woning een maatwerkadvies wilt laten opmaken
óf dat u op basis van het aangeleverde rapport (bouwkundig dezelfde basis woning) maatregelen wilt gaan nemen of offertes op gaat vragen. (4)
Wanneer u straks besluit bepaalde maatregelen te gaan uitvoeren, is het wellicht uit kostenoverweging interessant om dit dan gezamenlijk met anderen te gaan oppakken. Afhankelijk van de belangstelling zou Boekel Energie daar een rol in kunnen gaan vervullen. (5,6)

Behalve om euro’s gaat het natuurlijk ook om de verbetering van u wooncomfort en draagt u door uw maatregelen uw steentje bij aan het behoud van onze aarde.