Wat is de Postcoderoos?

De postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief is een Nederlandse belastingmaatregel voor particuliere huishoudens die zelf in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie willen opwekken. Hoewel de regeling bedoeld is voor een groot scala aan verschillende methodes van energieopwekking, wordt hij voornamelijk gebruikt voor zonne-energie.

Het is bedoeld voor particulieren die in groepsverband energie willen produceren, bijvoorbeeld omdat ze niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te (laten) installeren. Deze particulieren dienen dan een coöperatie op te richten en wel binnen een “postcoderoos”. Dat wil zeggen hun eigen postcode en de daaraan grenzende postcodes (het gaat hierbij om alleen de cijfers). Ook de leden van een vereniging van eigenaars komen in aanmerking voor de regeling. De deelnemers zijn voor wat betreft de opbrengst vrijgesteld van de energieheffing en btw, tot maximaal 10.000 kWh per deelnemer. De opgewekte stroom kan dan verkocht worden aan een onderneming of aan een energiemaatschappij zodat per kWh de zelfde financiële opbrengst verkregen kan worden als of de panelen op het eigen dak zouden liggen.

Lees hier meer informatie en bekijk het rekenvoorbeeld (PDF).

Boekel Energie heeft al een Coöperatie Zonnedak Boekel opgericht.

Heeft u belangstelling om mee te doen aan een Postcoderoos project?