Gezamenlijk inkopen hoe doe je dat?

Hoewel het bedrag wat je moet uitgeven niet groot is en de terugverdientijd redelijk kort zullen we altijd blijven proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Door met een groot aantal mensen samen in te kopen zul je optimaal kunnen profiteren van de voordelen die ontstaan door de schaalvergroting.

Denk maar:

  • Doordat de hoeveelheid panelen toeneemt kan de installateur, in ons geval de leverancier van de panelen, een maximale hoeveelheid korting bedingen.
  • Doordat de installateur een groot aantal klanten tegelijkertijd kan bedienen is het efficiëntievoordeel in de het offerte traject (schouw van de betreffende daken) en bij de montage optimaal.

Als Boekel Energie zijn wij bij ons zelf te raden gegaan en kwamen tot de conclusie dat binnen de op te richten Energie coöperatie de kennis en kunde ontbrak om dit inkooptraject goed te kunnen leiden.
De betreffende personen zullen kennis moeten hebben van de markt waarin ze zich begeven.
Er moet binnen de organisatie kennis van de producten zijn.
Men zal een selectie moeten kunnen maken van de bedrijven die in staat zijn een eventuele opdracht uit te voeren.
Men zal naast het bedrijf ook de producten moeten screenen om er zeker van te zijn dat de gevraagde kwaliteit ook geleverd kan worden.
Men moet in staat zijn de juridische en financiële randvoorwaarden in de aanvraag en de mogelijke opdracht te laten opnemen.
Men zal in staat moeten zijn om de garantiebepalingen zoals die afgegeven worden ook op de langere termijn te kunnen borgen.

Het proces zal erop gericht zijn dat de deelnemers tegen de meest aantrekkelijke prijs een systeem kunnen kopen dat voldoet aan hoge eisen qua kwaliteit en opbrengst. Daarnaast wordt door de afspraken die   contractueel gemaakt worden, ook geborgd dat de leverancier zich houdt aan de afspraken met betrekking tot de installatie maar ook de service en garantie wanneer het systeem eenmaal gelegd is.

Energie Boekel is heel tevreden hoe de samenwerking is geweest met “Vraagbundeling Zonnepanelen” een organisatie die bestaat uit drie regionale LTO – Organisaties ondersteund door verschillende LTO – bedrijven.
LTO hebben reeds een zevental rondes achter de rug (waaronder de eerste met Boekel Energie) en hun leden hebben inmiddels ca 64.000 m2 wat overeenkomt met ca 42.500 panelen geïnstalleerd.

Door middel van zorgvuldige procedures is “Vraagbundeling Zonnepanelen” uitgegroeid tot een landelijk project waaraan al 1200 agrariërs hebben deelgenomen.

Boekel Energie is daarom deze nieuwe gezamenlijke inkoopactie gestart.

Lees hier vorige teksten over deze gezamenlijke inkoopprocedure:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *