Archive for tpmnkr

Energiecafé afgezegd over Verduurzamen woning 18 nov 20 uur in Nia Domo

Onderstaand evenement is helaas voorlopig afgezegd vanwege de strengere coronamaatregelen. Meld je hier gratis aan als lid en je wordt op de hoogte gebracht van een alternatief.

De eigenaren van 250 oudere particuliere woningen die in 13 typen zijn gebouwd in de wijk Bosberg en Vogelenzang in Boekel en Venhorst, hebben afgelopen week een energiescan ontvangen met daarin maatregelen die zij zouden kunnen nemen om hun huis te verduurzamen.

Toepassen van energiemaatregelen aan de woning brengt veel vragen met zich mee. En daarom organiseert Boekel Energie in samenwerking met de Gemeente donderdag 18 november om 20 uur in Nia Domo een energiecafé over dit onderwerp.  
Voor iedereen, die iets wil met energiebesparing, energieopwekking of op een andere wijze de woning wil verwarmen is deze avond interessant.

Energiecafé
Tijdens het energiecafé zal er meer informatie worden gegeven over de uitgebrachte energiescans en ook worden er bedrijven uitgenodigd die u over diverse maatregelen kunnen informeren, zoals de installatie van een hybride warmtepomp en na-isoleren.

Ook zal er die avond worden geïnventariseerd of er belangstelling bestaat om eventueel gezamenlijk bepaalde maatregelen uit te gaan voeren.

Behalve om euro’s gaat het natuurlijk ook om de verbetering van u wooncomfort en draagt u door uw maatregelen uw steentje bij aan het behoud van onze aarde.

Verduurzaming jaren 70 Woningen

De gemeente Boekel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving  voor onze bewoners, onze kinderen en ook heel belangrijk voor de vele generaties daarna.

In de jaren 70  van de vorige eeuw zijn er veel dezelfde woningen gebouwd in diverse wijken in Boekel en Venhorst. Boekel Energie gaat samen met de gemeente Boekel een project opzetten om eenvoudig de bewoners van die typen woningen de mogelijkheid te bieden om deze woningen te verduurzamen.

Per woningtype wordt één maatwerk energiescan opgemaakt, waarin ook de kosten voor de diverse werkzaamheden worden opgevraagd. Op deze manier worden niet alleen de maatregelen maar ook de financiële kosten helder in beeld gebracht. Alle bewoners van dezelfde seriewoning krijgen het rapport met de maatregelen inclusief financiële consequenties. Daarna kunnen de bewoners zelf bepalen welke maatregelen voor hun woningen gewenst zijn en door wie ze dat willen laten uitvoeren.

Zo wordt het voor de bewoners dus heel makkelijk gemaakt om te investeren voor een of meerdere van deze verduurzamingsmaatregelen. In totaal gaat Boekel Energie op deze manier zo’n 13 woontypes met in totaal ruim 250 woningen in Boekel en Venhorst bekijken. De betreffende bewoners krijgen in de laatste week van maart een toelichtende brief met een vragenlijst toegestuurd. We vragen ze welke maatregelen ze al hebben genomen en of ze hun woning beschikbaar willen stellen voor deze gratis energiescan. De woning waar de minste maatregelen zijn genomen, zal geselecteerd worden voor een zo breed mogelijke energiescan. Boekel Energie hoopt voor het eind van dit jaar het project afgerond te hebben en zo samen met de gemeente Boekel een eerste project van het nieuwe duurzaamheidsplan te hebben gerealiseerd.

pilotwoningenverduurzamen

Pilot jaren 70 woningen verduurzamen

Boekel energiecafé voorlopig uitgesteld

Beperkte transportcapaciteit Enexis, uitstel postcoderoosproject Bovenste Broek

Door de beperkte mogelijkheden in verband met nieuwe Corona golf heeft het bestuur van Boekel Energie besloten om het energiecafé van 5 november a.s. niet door te laten gaan.

Het oorspronkelijke plan om een energiecafé te houden voor ons nieuwe postcoderoos project Bovenste Broek had toch niet door kunnen gaan. Enexis heeft ons laten weten dat de capaciteit van het elektriciteitsnet geen grotere zonnedaken meer aan kan. Dit betekent dat ons geplande postcoderoosdak niet gerealiseerd kan worden totdat Enexis de problemen heeft opgelost. We zijn in gesprek met de gemeente om ook de provincie te benaderen omdat deze netwerkproblematiek in meerdere gemeenten speelt.

Als alternatief zouden wij een presentatie houden over de innovatieve energievoorzieningen in het Ecodorp, maar vanwege de Covid beperkingen kan  ook deze niet doorgaan. Ecodorp Boekel gaat meer dan 1.000 zonnepanelen leggen die niet rechtstreeks op het net aangesloten worden. De grootste innovatie wordt een basaltaccu waarop 600 zonnepanelen worden aangesloten. In de zomer wordt de energie opgeslagen als warmte in het basalt. De rest van het jaar kunnen de woningen verwarmd worden met de warmte die in de zomer opgeslagen is. Dat gebeurt allemaal zonder het net te belasten.

Hier vind u een filmpje over de basaltaccu dat de werking alvast uitlegt:

Meer informatie vind u hier:

https://www.ecodorpboekel.nl/eu-rijk-brabant-en-ecodorp-boekel-testen-cesar-basaltaccu/

Hopelijk kunnen wij u in het begin van het nieuwe jaar weer uitnodigen voor een nieuw energiecafé.

Krijg je je huis warm met 50 graden?

Als je je huis nu nog verwarmt met aardgas, kun je testen of jouw huis klaar is voor een lage temperatuurverwarming zoals met een warmtepomp of warmtenet.

De overheid wil dat alle huizen in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn.
Steeds meer Nederlanders stappen daarom over op een andere manier van verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtenet of met een warmtepomp. Deze technieken werken met een lagere temperatuur van het verwarmingswater dan de huidige CV-ketels. In plaats van 70 of 80 graden, verwarmen zij het water tot hooguit 50 graden.

Om je huis daarmee goed warm te krijgen, moet je twee dingen in orde hebben:

  1. Je huis moet goed genoeg geïsoleerd zijn.
  2. Je verwarming moet voldoende warmte af kunnen geven.

De overheid heeft een 50-gradentest ontwikkeld waardoor je kunt kijken of je huis klaar is. Je meld je aan voor de test en als het winter is, krijg je een bericht om mee te doen.

Je kunt nu al je verwarming op 50 graden zetten, dan bespaar je alvast energie (en geld). Lees alles op Milieucentraal en doe mee met de test!

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/50-gradentest/

In memoriam Marion Niessen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van  het overlijden van Marion Niessen en haar partner Cor Pietersen.

Vanaf de oprichting van coöperatie Boekel Energie heeft Marion de secretariële taken van het bestuur op zich genomen en de contacten met de leden onderhouden. Vorige week bereikte ons het  bericht dat zij beiden door het Coronavirus waren getroffen en enkele dagen later het droevige nieuws dat ze beide de strijd niet hebben kunnen winnen. Dank je wel Marion voor alles wat je voor Boekel Energie hebt betekent. We zullen je inzet en vasthoudendheid gaan missen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden veel sterkte toe. Bestuur coöperatie Boekel Energie

Afbouw salderingsregeling minder snel dan eerder voorzien

De eigenaar van zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9 procent minder salderen

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Lees hier meer…

Zonnescan Brabant werkt!

Brabanders massaal op zoek naar kansen voor zon op het dak

Brabanders zijn massaal op zoek naar informatie over zonnepanelen op hun dak. Dat blijkt uit cijfers van onze provincie.  Meer dan 130.000 maal werd de site ZonnescanBrabant de afgelopen jaren geraadpleegd.

De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen.  Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijgen bezoekers een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is nu vernieuwd! Door gebruik te maken van de nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de opbrengsten is de terugverdientijd nu nog accurater in te schatten.

De zonnescan is een initiatief van onze provincie. Zij wil Brabanders helpen om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Dit omdat meer dan 35% van de energie in Brabant wordt ingezet voor huizen en gebouwen. Om de energiedoelen te halen is daar verandering in nodig.

Energiecafé 30 januari: goedkoper energie inkopen en infrarood verwarming

Op donderdag 30 januari organiseerden wij weer een energiecafé voor leden en belangstellenden. Tijdens dit energiecafé hebben we u meer verteld over mogelijkheden om geld te besparen door slim energie in te kopen. Bekijk hier de presentatie.

Het tweede onderwerp van deze avond was infraroodverwarming. Infraroodverwarming is stralingswarmte. Hierbij wordt dus niet de lucht in huis verwarmd, maar de mensen, dieren, bank, stoelen en tafels. Dit type verwarming is te koop in de vorm van matten, folie, platen, spiegels, wandfoto’s en kachels. Het kan onder de vloer, op de muur en op het plafond. Nieuwsgierig? Raymond de Nier van Termofol kwam uitleggen wat de voor- en nadelen van elk product zijn. Bekijk hier de presentatie over Termofol.

Tijdens het energiecafé hebben we ook nog even de algemene ledenvergadering gehad, waarin de jaarrekening gepresenteerd werd aan de leden en de kascommissie aan het woord kwam. Ook hadden we nieuwe bestuursverkiezingen, bekijk hier de ALV presentatie van 30 januari.