Archive for voortgang

In memoriam Marion Niessen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van  het overlijden van Marion Niessen en haar partner Cor Pietersen.

Vanaf de oprichting van coöperatie Boekel Energie heeft Marion de secretariële taken van het bestuur op zich genomen en de contacten met de leden onderhouden. Vorige week bereikte ons het  bericht dat zij beiden door het Coronavirus waren getroffen en enkele dagen later het droevige nieuws dat ze beide de strijd niet hebben kunnen winnen. Dank je wel Marion voor alles wat je voor Boekel Energie hebt betekent. We zullen je inzet en vasthoudendheid gaan missen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden veel sterkte toe. Bestuur coöperatie Boekel Energie

Afbouw salderingsregeling minder snel dan eerder voorzien

De eigenaar van zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 9 procent minder salderen

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, te weten met 11 procent per jaar. Lees hier meer…

Zonnescan Brabant werkt!

Brabanders massaal op zoek naar kansen voor zon op het dak

Brabanders zijn massaal op zoek naar informatie over zonnepanelen op hun dak. Dat blijkt uit cijfers van onze provincie.  Meer dan 130.000 maal werd de site ZonnescanBrabant de afgelopen jaren geraadpleegd.

De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen.  Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijgen bezoekers een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is nu vernieuwd! Door gebruik te maken van de nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de opbrengsten is de terugverdientijd nu nog accurater in te schatten.

De zonnescan is een initiatief van onze provincie. Zij wil Brabanders helpen om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Dit omdat meer dan 35% van de energie in Brabant wordt ingezet voor huizen en gebouwen. Om de energiedoelen te halen is daar verandering in nodig.

Energiecafé 30 januari: goedkoper energie inkopen en infrarood verwarming

Op donderdag 30 januari organiseerden wij weer een energiecafé voor leden en belangstellenden. Tijdens dit energiecafé hebben we u meer verteld over mogelijkheden om geld te besparen door slim energie in te kopen. Bekijk hier de presentatie.

Het tweede onderwerp van deze avond was infraroodverwarming. Infraroodverwarming is stralingswarmte. Hierbij wordt dus niet de lucht in huis verwarmd, maar de mensen, dieren, bank, stoelen en tafels. Dit type verwarming is te koop in de vorm van matten, folie, platen, spiegels, wandfoto’s en kachels. Het kan onder de vloer, op de muur en op het plafond. Nieuwsgierig? Raymond de Nier van Termofol kwam uitleggen wat de voor- en nadelen van elk product zijn. Bekijk hier de presentatie over Termofol.

Tijdens het energiecafé hebben we ook nog even de algemene ledenvergadering gehad, waarin de jaarrekening gepresenteerd werd aan de leden en de kascommissie aan het woord kwam. Ook hadden we nieuwe bestuursverkiezingen, bekijk hier de ALV presentatie van 30 januari.

Energiecafé: Gasloos wonen en energiebesparing

Updates van dit Energiecafé:
Iedereen kan een gratis energiescan online doen, of je lid bent van Engie of niet, op deze website: https://www.engie-energie.nl/energieadvies/energiescan
1. Presentatie Engie
2. Presentatie FCTR E

Op donderdag 26 september organiseren wij weer een energiecafé voor leden en belangstellenden. Tijdens dit energiecafé willen we u meer vertellen over mogelijkheden om energie (en kosten) te besparen. De energiescan van Engie kan u hierbij helpen. Ook willen we u graag informeren over de mogelijkheden om uw woning gasloos te maken, zonder hier een behoorlijke investering te hoeven doen. We starten het energiecafé met een toelichting door wethouder Martijn Buysse op de Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant. Het energiecafé start om 20.00 uur en vindt plaats in het lunchcafé in Nia Domo (het lunchcafé is vanaf 19.45 uur geopend).  

Het programma ziet er als volgt uit:

–    Stand van zaken Regionale Energie Strategie (RES): De afspraken uit het Klimaatakkoord moeten regionaal vertaald worden naar concrete plannen en maatregelen. Wethouder Martijn Buysse ligt toe hoe hier in de regio Noordoost-Brabant invulling aan wordt gegeven. 

–    Duurzaamheid en energiebesparing: Engie, energieleverancier van groene stroom en groen gas, deelt haar ervaringen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Om bewoners een goed beeld te geven van de besparingsmogelijkheden, heeft Engie een energiescan ontwikkeld. Engie zal de werking van deze energiescan toelichten en geeft daarnaast enkele handige tips om energie (en geld) te besparen.

Zie Presentatie Engie

–    Naar een gasloze woning: THE FCTR E, een bedrijf gespecialiseerd in het volledig elektrisch maken van woningen, verteld over de mogelijkheden om uw woning gasloos te maken. Zij heeft hiertoe een concept ontwikkeld, waarbij de woning gasloos en duurzaam gemaakt wordt, zonder dat u hiervoor hoeft te investeren in dure installaties. U betaald een vast bedrag per maand en THE FCTR E neemt de installatie en onderhoud volledig uit handen.

Presentatie FCTR E

Natuurlijk is het ook mogelijk om op deze avond, als belangstellende, lid van Boekel Energie te worden en zo van alle voordelen gebruik te kunnen maken.

Hopelijk mogen wij u op 26 september verwelkomen in ons Energiecafé!

Energiecafé over Groendaken

Op donderdag 28 maart heeft Boekel Energie een Energiecafé over Groendaken gehouden, naar aanleiding van een vraag van één van de leden. Ongeveer 30 mensen kwamen en kregen veel meer informatie over groendaken en zagen een heleboel inspirerende voorbeelden.
Vlak voor de bijeenkomst kregen we te horen dat een aantal leden niet was gekomen omdat ze dachten dat hun dak te steil was. Mis poes, bekijk de presentatie maar eens. Op elke helling kunnen groendaken, zelfs langs een muur.

Heb je het gemist, geen nood, de presentaties vind je hier:

De presentaties zijn te downloaden door het onderwerp aan te klikken.

Energiecafé: Groendaken voor iedereen!

Op 23 juni 2016 ging een supercel (het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen) over Zuidoost-Brabant die voor € 650 miljoen aan schade veroorzaakte aan daken en kassen. Dat was 20 keer meer dan het jaarlijks gemiddelde van de tien jaren daarvoor. Er is maar één dakbedekking die bestand is tegen hagelstenen van 8cm dikte die met 160 kilometer per uur omlaag komen en dat is een groendak.

Dat is niet de enige reden om een groendak te leggen, bij extreme regenval neemt het groendak de eerste regen op, waardoor er minder water over de straat loopt. In Kopenhagen is het zelfs verplicht om een groendak aan te leggen, want daar hebben ze een regenbui gehad die voor meer dan een miljard aan schade veroorzaakte.

Een groendak zorgt er ook voor dat bij extreme hitte je huis 5 graden koeler is. De plantjes filteren giftige stoffen en fijnstof en nemen CO2 op. Een groendak werkt ook mee aan het behoud van bedreigde diersoorten, zoals vogels en bijen. Verder dempt het geluid, gaat het dak twee keer langer mee en verhoogt het de waarde van je huis.

Als je er zonnepanelen boven plaatst, hebben ze in de zomer tot 15% meer rendement omdat het groendak de panelen koel houdt.

Dat zijn genoeg redenen voor Boekel Energie om een Energiecafé te organiseren rond het thema Groendaken. Experts op het gebied van groendaken, substraat en subsidies vertellen u er alles over op donderdag 28 maart. Daarnaast zullen wij u kort informeren over de projecten waar Boekel Energie momenteel mee bezig is. Het energiecafé start om 20:00 uur en vindt plaats in het lunchcafé in Nia Domo (het lunchcafé is vanaf 19.45 uur geopend).  

Het energiecafé wordt georganiseerd met medewerking van Den Ouden Groep (substraat), JORU Begroeningstechniekhttp://begroeningstechniek.nl/ (groendak) en Waterschap Aa en Maas (subsidies).

Boekel Energie bezoekt Woon Ideaal Beurs

Eerste beurs voor toekomstbestendig maken woning

De Woon Ideaal Beurs, van 21 t/m 24 februari in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, geeft inzicht hoe je woning te vergroenen en klimaatbestendig te maken. Van energieneutraal tot waterbesparing. Van natuurlijke wooninrichting tot ecologisch bouwen. De beurs wil een vliegwiel zijn voor het stimuleren van het verduurzamen van hun woning.
Het bestuur van Boekel Energie zal aanwezig zijn om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en potentiële sprekers op onze energiecafé’s te ontmoeten.

Alles voor milieuvriendelijk, energieneutraal en gasloos (ver)bouwen op Woon Ideaal Beurs 

Met spreekuren van het Energieloket, het No Escape Room Energiespel en presentaties over energiebesparing en duurzame energie opwekking in het theater. Met exposanten met hun specialisme en themapleinen zoals over duurzaam (ver)bouwen en passief bouwen.    

Een bijna energieneutraal huis voor iedereen haalbaar
Naast gunstige ‘groene’ financiering kun je ook een zonne-energie installatie leasen, huren of duurzame energie collectief opwekken of betrekken van de ‘buurman’. Daarnaast zijn er voordeliger all inclusive concepten voor het verduurzamen van de woning. De Woon Ideaal Beurs geeft ook inzicht hoe vergroenen desgewenst te financieren op de stand van de Rabobank. 

Ecologisch (ver)bouwen steeds populairder
De belangstelling voor milieuvriendelijke (ver)bouwconcepten neemt toe. Zo is er op de Woon Ideaal Beurs een expositie over (ver)bouwen met vezelhennep. Het materiaal maakt energiezuinige, brandveilige woningen met een gezond binnenklimaat mogelijk. Kalkhennep is zelfs CO2-negatief. Een andere ontwikkeling is het Inblaashuis van stro. Op het Strobouw plein is deze revolutionaire bouwtechniek te zien. Voor een nog betere isolatie, tijdwinst en besparen op de constructie.

One stop shop

Bezoekers vinden er o.a. (gasloze) klimaatinstallaties, domotica, circulaire douches, passief ramen, isolatie en zonne-energie opwekking. Ook zijn er aannemers met slimme nieuwbouwconcepten en architectenbureaus. Op de Woon Ideaal Beurs is er ook alle aandacht voor wooninrichting met natuurlijke materialen, levensloopbestendig (ver)bouwen en je tweede huis.  

Praktische informatie

De Woon Ideaal Beurs is van donderdag 21 februari t/m zondag 24 februari 2019 open van 10.00 – 18.00 uur. Het entreetarief is € 12,- in de online voorverkoop (t/m 17 februari) of € 16,50 aan de kassa. Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis mee. Meer info en voor een uniek aanbod zie www.woonideaalbeurs.nl

Energiecafé: Hybride cv-ketels en interessepeiling nieuw postcoderoosproject

Op donderdag 29 november organiseren wij weer een energiecafé voor leden en
belangstellenden. Tijdens dit energiecafé willen we inventariseren of er belangstelling is om een derde dak in de gemeente Boekel middels een postcoderoosproject vol te gaan leggen met zonnepanelen. Ook willen we u graag informeren over de mogelijkheden van hybride warmtesystemen. We starten het energiecafé met de Algemene Ledenvergadering. Het energiecafé start om 20.00 uur en vindt plaats in het lunchcafé in Nia Domo (het lunchcafé is vanaf 19.45 uur geopend).

Het programma ziet er als volgt uit:
Algemene Ledenvergadering: we vertellen waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn
geweest en wat daarvan de financiële aspecten waren en we stellen de begroting voor het
komende jaar vast.
Interessepeiling postcoderoosproject: Op korte termijn worden er 568 zonnepanelen
gelegd op het dak van Nia Domo en een hal van Tielemans Groentekwekerij. Als er
voldoende interesse is, willen we gaan kijken of we nog meer daken vol kunnen gaan
leggen met zonnepanelen met gebruikmaking van de postcoderoos-regeling. We zullen u
kort informeren wat deze postcoderoos-regeling inhoudt en peilen daarna de
belangstelling onder de aanwezigen om eventueel deel te nemen.
Hybride cv-ketels/warmtepomp: een installatie, bestaand uit een warmtepomp én cv-ketel die met elkaar samenwerken. Een technische adviseur van ATAG Verwarmingen Installatie zal u meer vertellen over de mogelijkheden van een combinatie van een gasgestookte cvketel en een warmtepomp. Er zijn verschillende soorten hybride warmtesystemen en de geschiktheid ervan hangt af van de situatie. Op basis van de informatie die u deze avond krijgt, kunt u een inschatting maken of deze manier van verwarmen interessant is voor uw woning.

Natuurlijk is het ook mogelijk om op deze avond, als belangstellende, lid van Boekel Energie te worden en zo van alle voordelen gebruik te kunnen maken.

Hopelijk mogen wij u op 29 november verwelkomen in ons Energiecafé!

Zonnepanelen energiecoöperatie op dak Nia Domo

Eerder informeerden wij u al over het feit dat Boekel Energie het initiatief heeft genomen om met gebruikmaking van de postcoderoosregeling een collectief zonnepanelenproject op te starten in Boekel. Op donderdagavond 29 maart organiseert Boekel Energie een informatieavond over dit project, waarbij tevens de inschrijving voor deelname zal starten.

Dak Nia Domo wordt Zonnedak
De gemeente Boekel heeft het dak van Nia Domo beschikbaar gesteld aan Boekel Energie voor het eerste collectieve zonnepanelenproject in Boekel. Op het dak kunnen circa 275 zonnepanelen geplaatst worden welke ongeveer 65.000 kWh per jaar zullen gaan opwekken. Bij voldoende animo zal de installatie van de panelen nog in de eerste helft van 2018 aanvangen en zal de eerste duurzame energie vanaf juli geleverd worden.

Wie kan deelnemen?
Omdat we bij dit project gebruik maken van de postcoderoosregeling, kunnen alleen mensen die gehuisvest zijn in het gebied met postcode 5427, 5428, 5404, 5408, 5409, 5421, 5423 en 5469 deelnemen. Deelnemers uit Boekel en Venhorst (de postcodes 5427 en 5428) krijgen voorrang, omdat het een project voor en door inwoners van de gemeente Boekel is. Deelnemers kunnen zogenaamde ‘zonaandelen’ kopen. De terugverdientijd van de investering in deze zonaandelen ligt tussen de 7 en 8 jaar. De exacte prijs van de zonaandelen zal op 29 maart bekend gemaakt worden.

Is uw interesse gewekt? Dan zien wij u graag op 29 maart om 20.00 uur in de lunchroom van Nia Domo.